• Nowoczesny program nauczania
  • Małe grupy wykładowe
    Oferta dla firm oraz osób prywatnych

Doświadczona kadra

Doświadczona Kadra

Liczbę kursantów ograniczamy miarą własnych sił i możliwości

Bogaty pakiet zajęć

Bogaty pakiet zajęć

Prowadzimy zajęcia z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi; posiadamy również atrakcyjną ofertę szkoleń dla firm

Zajęcia w małych grupach

Zajęcia w małych grupach

W Modern English kursy prowadzone są metodą komunikatywną, indywidualnie i w małych grupach

Witamy na stronie naszej szkoły

Modern English jest pierwszą w Duchnicach szkołą języka angielskiego. To nowoczesny ośrodek, prowadzony przez sympatyczne małżeństwo ze sporym doświadczeniem w dydaktycznym rzemiośle. Rozpoczęliśmy działalność w Pruszkowie w 2005 roku, do Duchnic przenieśliśmy się dziewięć lat później. Poza rzetelnym i profesjonalnym nauczaniem, od podobnych nam szkół wyróżnia nas rzeczywista więź z naszymi uczniami oraz to, że nie aspirujemy do tworzenia miejsca, w którym uczeń jest kolejnym rekordem w bazie danych. Liczbę kursantów ograniczamy miarą własnych sił i możliwości. Tym samym ZAWSZE jesteśmy do nich przygotowani. Mamy satysfakcję z dobrze wykonanej pracy; studenci odwdzięczają się nam swoją obecnością. Prowadzimy zajęcia z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi; posiadamy również atrakcyjną ofertę szkoleń dla firm.

JAK UCZYMY?

W Modern English kursy prowadzone są metodą komunikatywną, indywidualnie i w małych grupach. W kształceniu postawiliśmy na skuteczność i oryginalność w metodyce nauczania. Program dydaktyczny Instytutu realizowany jest przy pomocy sprawdzonych w naszym środowisku i najlepszych z dostępnych obecnie na rynku podręczników. W Modern English skutecznie przygotujemy Cię do:

o Egzaminów

o Matury

o Certyfikatów językowych

O mnie

Małgorzata Szokalak – pomysłodawca, założyciel, lektor Instytutu Nauczania Języka Angielskiego – Modern English.


Ukończyłam studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej otrzymując tytuł magistra Filologii Angielskiej, a następnie studia podyplomowe (Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych). Języka angielskiego uczę od 1996 roku. Pracowałam jako lektor dla renomowanych ośrodków nauczania języków obcych (głównie warszawskich) oraz nauczyciel szkół państwowych. Prowadziłam zajęcia dla następujących instytucji i firm: Ministerstwa Rolnictwa, Życia Warszawy, Gazety Wyborczej, Noble Bank, Radia Pogoda, Vattenfall, Strabag, Poczty Polskiej, Raiffeisen Bank Polska, Tomaszewski, IKEA Poland, TPSA, PZU i wielu innych. Mam duże doświadczenie w szkoleniu obcokrajowców. Uczyłam m.in. Białorusinów, Chińczyków, Hiszpanów, Rosjan, Ukraińców i Włochów. We wrześniu 2005 roku założyłam Modern English.

Od 2009 jestem doktorantką Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (Katedry Języków Specjalistycznych; obecnie - Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej). Posiadam również doświadczenie w nauczaniu akademickim (prowadziłam lektoraty ze studentami WLS UW oraz praktyczną naukę języka angielskiego - gramatykę). 
Od lat podnoszę swoje kwalifikacje na warsztatach metodycznych. Uczę na wszystkich poziomach językowych, prowadzę zajęcia biznesowe i specjalistyczne. Pracuję indywidualnie oraz w małych grupach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Występowałam z autorskimi referatami na następujących konferencjach naukowych:
• „I Międzynarodowa Bydgoska Konferencja Doktorantów” z dziedziny językoznawstwa, zorganizowana przez Koło Naukowe Młodych Filologów oraz Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 22.10.2011

• I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek XXI wieku” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu. 05. 12. 2011

• Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów „Instytucja Rodziny Wczoraj i Dziś”, zorganizowana przez Sekcję Doktorancką Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 9.12.2011

• VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: „W stronę dialogu – od teorii do praktyki edukacyjnej; Uczeń w szkole – założenia a rzeczywistość” – zorganizowane przez Instytut Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; 13. 12. 2011

• „Międzypokoleniowe uczenie się – w teorii, badaniach i praktyce” Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Łódź UŁ, 27-28. 03. 2012

• „Kultura wartości i kultura użycia – Ku prywatyzacji religii” Konferencja zorganizowana przez Katedrę Antropologii Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Lublin 11.04.2012

• „Oblicza kryzysu współczesnego człowieka” Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań, 13.04.2012

• „Quo vadis Lingua 2012; Język – społeczeństwo – kultura” IX Doktorancko-Studencka Sesja Naukowa Koła Naukowego Socjolingwistów ILS UW; Warszawa 24.04.2012 

 

 

Mam na swoim koncie publikacje naukowe:

• 15 kroków poznawania Polski, Polaków i ich języka – Spoken World Polish; a complete course for beginners Pawła Rutkowskiego

• „O zagrożeniach języka społeczeństwa postindustrialnego w dobie globalizacji”.

• „Rozsypały się twoje dziecięce paciorki, pogubiły się kwiatki dziecięcych wierszyków do Anioła Stróża. (…)” O rodzinnych wartościach w kazaniach radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego.

• „(…) trzeba ogłuchnąć jak Beethoven, aby dobrze usłyszeć; oślepnąć jak Bach, aby dobrze zobaczyć; oszaleć jak Van Gogh, aby trochę zrozumieć, pokochać jak św. Franciszek, aby mieć tylko jedną tęsknotę” Międzypokoleniowy dialog a wartości religijne w radiowych homiliach biskupa Józefa Zawitkowskiego

• „Rozdroża tożsamości w kazaniach radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego”.

• „Kryzys wartości rodzinnych w kazaniach radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego”.